Qui som

L'Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) som un organisme autònom de l'Ajuntament de Badalona, constituït a l'any 1982. Prestem serveis educatius i socials a persones especialment vulnerables.

Actualment, uns 300 professionals donem suport a més de 4.000 ciutadans de Badalona. Ho fem en 11 centres i 3 programes.

Tenim la missió de:

  • Prestar serveis educatius a alumnes que tenen necessitats educatives especials.
  • Oferir suport d'atenció precoç a infants amb trastorns de desenvolupament.
  • Atendre a infants i adolescents en situació de risc greu de desemparament.
  • Donar serveis residencials i d'atenció de dia a persones grans, persones amb discapacitats físiques, i persones amb problemes de salut mental.
  • Portar a terme programes socials encomanats per l'Ajuntament de Badalona.
  • Exercir altres competències que ens delegui l'Ajuntament de Badalona.

Donem suport a persones; ens centrem en les seves necessitats i demandes. Ho fem dins d'un marc legal que determina la forma d'accedir als nostres serveis.

Treballem en xarxa per oferir una atenció especialitzada que no perd de vista el context vital de les persones que atenem. Incorporem en la gestió la participació, la sostenibilitat i la transparència, i promovem el compromís professional. Aquesta és la nostra vocació.

Per més informació, accedeix a:

Scroll to Top