Competències i funcions

Tal i com estableixen els estatuts de 1991, som un ens instrumental de l’Ajuntament de Badalona, amb capacitat d’autoorganització, i exercim les següents competències i funcions:

  • Exercir les competències que la legislació vigent atribueix al municipi en matèria de serveis educatius, serveis socials i serveis sanitaris que li siguin assignades per l’Ajuntament.
  • Gestionar els centres de titularitat municipal o pública corresponents a les matèries abans esmentades que li siguin adscrites per l’Ajuntament.
  • Gestionar i executar els Programes relatius a les competències esmentades que li siguin encomanades per l’Ajuntament.
  • Elaborar i executar programes per a la formació i reciclatge dels professionals dels centres i de l’Ajuntament en les matèries que siguin de la seva competència.
  • Elaborar i executar programes de recerca relacionats amb les seves activitats.
  • Aportar a l’Ajuntament la proposta d’estudi dels nous recursos que calguin, d’acord amb la seva activitat.

Encantat 👋

Subscriu-te per rebre cada setmana un resum de continguts a la teva bústia.

No enviem correu brossa.

Scroll to Top