Avís legal

Titularitat

En compliment d’allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL www.imspbdn.cat és l’Institut Municipal de Serveis Personal (en endavant IMSP), organisme autònom de l’Ajuntament de Badalona, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, creada el 15 d’octubre de 1991, amb domicili al carrer Laietània 29-39, de Badalona, CP-08911, NIF P5801502E i correu-e: imsp@imspbdn.cat.

Persones usuàries

L'accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició de persona usuària, qui, al seu torn, accepta des d'aquest accés i/o ús les condicions reflectides en aquest avís legal. Aquestes condicions s'aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, resultin d'obligat compliment.

Condicions d’ús

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús del lloc web és lliure i gratuït. Tanmateix, l’IMSP es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
 • La persona usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.
 • Resta prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.
 • No utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de l’IMSP, d’algun dels seus treballadors i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
 • No malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquest lloc web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de l’IMSP, dels seus treballadors o de qualsevol persona usuària del lloc web.
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació del lloc web i els seus continguts.
 • L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Registre

Amb caràcter general, per l’accés als continguts del lloc web no és necessari el registre de les persones usuàries. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al registre previ d'usuari. Les dades introduïdes per la persona usuària hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment.

Privadesa de les dades

L’IMSP es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

Les persones usuàries respondran, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i l’IMSP es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats totes aquelles persones usuàries que hagin facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La política de privacitat de l’IMSP es pot consultar en el següent enllaç: Veure política

Política de galetes

L’IMSP no utilitza galetes per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

També utilitza els serveis de Google analytics, amb finalitats exclusivament estadístiques, les quals no recullen dades de la persona usuària.

Propietat intel·lectual i industrial

L’IMSP, per sí mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com de part dels elements continguts en el mateix. A títol enunciatiu, són titularitat de l'IMSP les imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o  ogotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquest lloc web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

La persona usuària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l’IMSP, i podrà visualitzar els elements de les diferents pàgines web, imprimir, copiar i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. La persona usuària s’haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de l’IMSP.

Reserva de drets

D'acord amb el previst als articles 8 i 32 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, l’IMSP s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb finalitat comercial, sense prèvia autorització. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de la persona usuària en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació del lloc web www.imspbdn.cat o qualsevol contingut de les seves pàgines en una finestra que no pertanyi a www.imspbdn.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, incloent-hi framing, in-line linking, etc.
 • Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a www.imspbdn.cat conforme a les disposicions vigents.
 • L'ús comercial dels continguts del lloc web www.imspbdn.cat.
 • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’IMSP, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l’organisme.
 • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’IMSP, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres persones usuàries i modificar o manipular els seus missatges.

Exclusió de responsabilitat

L’IMSP no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i les manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

L’IMSP no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, com també per les dificultats en l’accés als diferents llocs web o a aquells des dels quals, si escau, es prestin determinats serveis.

L’IMSP no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que puguin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Malgrat es compromet a adoptar totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. En conseqüència, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Modificacions al web, a les condicions de l’avís legal i durada

L’IMSP es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Així mateix, podrà modificar en qualsevol moment els termes i condicions aquí determinades, sent degudament publicades a l’avís legal com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’IMSP i la persona usuària es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Badalona.

L’IMSP es reserva el dret a perseguir l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Encantat 👋

Subscriu-te per rebre cada setmana un resum de continguts a la teva bústia.

No enviem correu brossa.

Scroll to Top