Transport adaptat serveis educatius

Oferim el servei de transport adaptat col·lectiu de persones residents a Badalona, amb un grau de discapacitat reconegut que els impedeixi la utilització dels transports públics ordinaris autònomament.

Serveis educatius

El servei es desenvolupa majoritàriament dintre del terme municipal de Badalona i en menor proporció a altres municipis de l’entorn metropolità (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià, Alella i Barcelona).

Qui pot sol·licitar el servei?

Els/les alumnes en edat escolar de 3 a 21 anys que visquin a la població de Badalona i disposin del certificat de discapacitat reconeguda.

Documentació que cal presentar:

Els/les alumnes sol·licitants s’hauran d’adreçar a l’escola d’educació especial corresponent on els informaran dels tràmits necessaris per fer la sol·licitud de transport.

On lliurar la documentació:

Escola Llevant
Av. Martí Pujol, 110
08911 Badalona
Tel. 93 384 79 79 ext. #8611, 93 389 30 50
e.llevant@imspbdn.cat

Escola Can Barriga
Av. Martí Pujol, 457
08917 Badalona
Tel. 93 384 79 79 ext. #8621, 93 397 71 81
e.can.barriga@imspbdn.cat

Transport_foto-servei
Scroll to Top