Transport adaptat persones grans

Oferim el servei de transport adaptat col·lectiu de persones residents a Badalona, amb un grau de disminució física i/o psíquica reconegut que els impedeixi la utilització dels transports públics ordinaris autònomament.

El servei es desenvolupa majoritàriament dintre del terme municipal de Badalona, i en menor proporció a altres municipis de l’entorn metropolità (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià, Alella i Barcelona).

Persones grans

El servei de transport s’adreça a les persones grans amb diversos graus de dependència, sigui física o cognitiva, per tal que puguin assistir als Centres d’atenció diürns de Badalona.

Qui pot sol·licitar el servei?

Les persones que visquin a la població de Badalona i disposin del certificat de disminució reconeguda.

Documentació que cal presentar:

  • Sol·licitud degudament emplenada.
  • DNI del/de la titular.
  • Certificat d'empadronament a Badalona.
  • Fotocòpia del Certificat de Disminució del CAD.

On lliurar la documentació:

A través de la nostra Seu electrònica/Instància genèrica, o al carrer Laietània, 29-39, baixos de Badalona.

Transport_foto-servei
Scroll to Top