Transport adaptat infància i adolescència

Oferim el servei de transport adaptat col·lectiu de persones residents a Badalona, amb un grau de discapacitat reconegut que els impedeixi la utilització dels transports públics ordinaris autònomament.

El servei es desenvolupa majoritàriament dintre del terme municipal de Badalona, i en menor proporció a altres municipis de l’entorn metropolità (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià, Alella i Barcelona).

Infància i adolescència

El servei de transport adaptat s’adreça a infants que presenten una discapacitat motriu i intel·lectual severa, o una salut fràgil per la coexistència d’altres trastorns associats.

Aquest servei es presta per tal d’afavorir que aquests infants puguin assistir a centres d’atenció precoç específica i individualitzada i millorin la qualitat de vida, potenciant les seves capacitats de desenvolupament. Disposem de rutes a la Fundació Nexe, Escola La Guimbarda i l’escola Nadis.

Qui pot sol·licitar el servei?

Els infants que visquin a Badalona i disposin del certificat de discapacitat reconeguda.

Documentació que cal presentar:

  • Sol·licitud degudament emplenada.
  • DNI del/de la titular.
  • Certificat d'empadronament a Badalona.
  • Fotocòpia del Certificat de Discapacitat del CAD.
  • Acreditació de la representació legal (excepte en el cas de mare/pare).

On lliurar la documentació:

A través de la nostra Seu electrònica/Instància genèrica, o al carrer Laietània, 29-39, baixos de Badalona (obert de 8 a 15 h). També es pot lliurar al centre mateix on l’usuari vol ser transportat.

Transport_foto-servei
Scroll to Top