Servei d’Habitatge Josep Padrós

Servei residencial públic per a persones amb diversitat funcional. Estem ubicats en dos edificis, als barris del Centre i del Gorg de Badalona.

Entenem que cada persona és única, que té dret a una atenció integral adaptada a les seves necessitats personals. Oferim un acolliment residencial de caràcter temporal o permanent, substitutori de la llar.

Donem un servei de suport que es desenvolupa en l'estructura física d'un habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual dels nostres residents, quan les seves circumstàncies personals, socials o familiars ho facin aconsellable.

Realitzem diferents tipus d'activitats tant internes com externes, prioritzant a les externes la inclusió social, i a les internes les activitats relacionades amb l'autonomia personal, l'autodeterminació i l'autoregulació.

Usuaris i places

 • Persones majors d’edat amb discapacitat psíquica
 • Places:
   • Edifici c/ Mossèn Anton Romeu: 26
   • Edifici c/ General Weyler: 12

Requisits d'accés

 • Grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Necessitat d’un servei substitutori de la llar. La valoració de l’estat de necessitat correspon als Serveis de Valoració i Orientació dels Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD).
 • L'acreditació de la situació de nivell de suport, per mitjà de la resolució emesa per l'òrgan de valoració corresponent.
 • Tenir entre 18 i 65 anys en el moment de l’ingrés.
 • La residència en un municipi de Catalunya, criteri establert a la Llei 39/2006.
 • Per a persones estrangeres, els requisits establerts a la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.
 • L’abonament del preu públic, d’acord amb la normativa vigent.

Trobareu la informació necessària al Departament de Drets Socials, Serveis d’informació, orientació i valoració.

Circuit d’accés:

 • Disposar del corresponent reconeixement de discapacitat.
 • Sol·licitud d’orientació a un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD).
 • Cal presentar la sol·licitud d’accés al Departament de Drets Socials.
 • És el Departament de Drets Socials l’encarregat de fer la petició d’ocupació segons les places lliures del servei residencial.

Equip de professionals

 • Director
 • Psicòloga
 • Educadora social
 • Treballadora social
 • Responsable Higienicosanitari
 • Cuidadors/es
 • Auxiliar Administrativa
 • Servei de cuina
 • Servei de neteja

Activitats

Internes

 • Tasques de la llar, incloses en l'àrea domèstica
 • Artteràpia
 • Taller de música i “Gotitas de arte”
 • Coral
 • Autoocupació
 • Festes d’aniversari
 • Participació en comissions del centre, assemblees i consell de centre

Externes

 • Participació en espais especialitzats, amb suports específics per a la realitat del resident
 • Excursions
 • Festes populars en comunitat
 • Piscina
 • Patchwork
 • Góspel
 • Teatre i cinema

Serveis

Serveis propis:
Oferim serveis d’atenció global orientats al manteniment i la millora de l’autonomia dels nostres residents:

 • Serveis generals bàsics (acolliment, allotjament i manutenció)
 • Atenció a la salut i seguretat personal a la llar
 • Atenció a la dependència i capacitat funcional
 • Atenció social
 • Assessorament i supervisió

Serveis externs:

 • Perruqueria
 • Podologia
 • Bugaderia
 • Servei de transport
 • Servei de neteja

Instal·lacions

Edifici c/ Mossèn Anton Romeu

Planta baixa

 • Despatx d'administració
 • Sala de reunions
 • Pis
  • Habitacions dobles: 2
  • Sala d'estar
  • Cuina
  • Bany

Pis a la primera planta

 • Habitacions dobles: 5
 • Cuina
 • Banys: 2
 • Despatx professionals
 • Sala d'estar-menjador

Pis a la segona planta

 • Habitacions dobles: 2
 • Cuina
 • Banys: 2
 • Despatx professionals
 • Sala d'estar
 • Menjador

Edifici c/ General Weyler

Pis distribuit entre la primera i segona planta

 • Habitacions dobles: 3
 • Habitacions triples: 2
 • Cuina
 • Banys: 3
 • Sala d'estar
 • Menjador
 • Despatx professionals

Ubicació i contacte

   C/ Mossèn Anton Romeu, 78-80
08912 Badalona

  93 384 79 79 ext. #8421, 93 464 34 01

  s.h.josep.padros@imspbdn.cat

C/ General Weyler, 77, 1r
08912 Badalona
Tel. 93 384 79 79 ext. #8425, 93 387 11 47

Scroll to Top