Llar Residència Salut Mental Sant Roc

Servei residencial públic, ubicat al barri de Sant Roc de Badalona.

Entenem que cada persona és única, que té dret a una atenció integral adaptada a les seves necessitats personals.

Oferim a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental un acolliment temporal o permanent. Ho fem dins d’un marc d’assistència integral a les activitats de la vida diària.

El nostre objectiu és facilitar als nostres residents un entorn substitutiu de la llar i potenciar la seva autonomia personal i social, afavorint la seva integració a la vida comunitària.

Usuaris i places

 • Persones adultes amb trastorn mental sever
 • Places: 45

Requisits d'accés

 • Tenir menys de 65 anys en el moment de l’entrada al centre.
 • Acreditar la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Poder desenvolupar les activitats de la vida diària només amb suport extern i poder viure en règim obert.
 • Necessitar acolliment residencial.
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% pel que fa a malaltia mental.
 • Complir criteris de trastorn mental sever.
 • No requerir atenció sanitària continuada.

Equip de professionals

 • Director
 • Psicòloga
 • Educadora social
 • Treballadora social
 • Responsable higienicosanitària
 • Cuidadors/es
 • Auxiliar Administrativa

Instal·lacions

Planta baixa:

 • Recepció
 • Menjador
 • Cuina
 • Gimnàs
 • Taller plàstic
 • Despatxos i vestidors de professionals
 • Sala de TV i d’activitats
 • Lavabos
 • Pati ajardinat

 

Distribuït en tres plantes:

 • 12 habitacions dobles
 • 27 habitacions individuals
 • 4 Sales de TV i d’activitats
 • 10 banys
 • 1 Sala de professionals

Ubicació i contacte

   C/ Vélez Rubio 23 -31
08918 Badalona

  93 384 79 79 ext. #8401, 93 399 20 78

  llar.residencia@imspbdn.cat

Scroll to Top