Escola Maregassa

Escola pública d’educació especial situada al barri del Gorg de Badalona. Ens definim com a escola catalana i pública, inclusiva, laica, i respectuosa amb la pluralitat.

Atenem a joves amb necessitats educatives especials que han finalitzat la seva formació obligatòria, però no han obtingut la titulació de graduació en Educació Secundària Obligatòria. L’edat dels nostres alumnes està compresa entre 16 i 21 anys.

Impartim els següents programes de formació i inserció (PFI) adaptats:

 • Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
 • Auxiliar de comerç i atenció al públic.
 • Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.
 • Auxiliar en vivers i jardins.

Els nostres trets d’identitat consisteixen en:

 • Promoure un aprenentatge funcional així com l’assoliment de competències bàsiques, tenint en compte la diversitat dels alumnes.
 • Fomentar el desenvolupament integral i el benestar emocional de cada un, potenciant el seu sentit crític i d’autoavaluació.
 • Afavorir la competència social i de convivència a través del mètode de Suport Conductual Positiu.
 • Fomentar el respecte al medi ambient i la sostenibilitat.
 • Crear aliances educatives família - escola, així com col·laborar amb el territori.

Des del 2010 treballem de forma activa per a la inclusió educativa d’alumnes amb necessitats especials, matriculats a escoles ordinàries de Badalona.

Requisits d'accés

 • Disposar del dictamen de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic i la resolució del Departament d’Educació.
 • Requisits d'acord amb les normes de preinscripció i matriculació d'alumnes als centres docents públics i privats concertats.

Ubicació i contacte

   C/ Sant Lluc, 105-107
08918 Badalona

  93 384 79 79 ext. #8601, 93 397 78 50

Horari general d'informació al públic: dilluns i dimarts de 14 h a 15 h

  e.maregassa@imspbdn.cat

Més informació:

Scroll to Top