Escola Llevant

Escola pública d’educació especial situada a ple centre de Badalona. Ens definim com a escola catalana i pública, inclusiva, laica, i respectuosa amb la pluralitat.

Atenem les necessitats educatives especials d’infants entre 3 i 15 anys amb discapacitat intel·lectual.

Els nostres principis pedagògics consisteixen en:

  • Promoure una visió positiva de l’alumne/a partint dels seus punts forts.
  • Oferir suports personalitzats.
  • Ensenyar habilitats comunicatives en contextos el més naturals possibles.
  • Desenvolupar programes d’aprenentatge funcional al llarg de tota l'etapa educativa.
  • Vetllar perquè els alumnes tinguin un programa de cura i autonomia social que els possibiliti la inclusió.
  • Promoure la col·laboració i la participació de les famílies.
  • Facilitar activitats d’oci adequades a l’edat.
  • Abordar les dificultats de conducta mitjançant el mètode de Suport Conductual Positiu.

Des del 2010 treballem de forma activa per a la inclusió educativa d’alumnes amb necessitats especials, matriculats a escoles ordinàries de Badalona.

Requisits d'accés

  • Disposar del dictamen de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic i la resolució del Departament d’Educació.
  • Requisits d'acord amb les normes de preinscripció i matriculació d'alumnes als centres docents públics i privats concertats.

Ubicació i contacte

   Av. Martí Pujol, 110
08911 Badalona

  93 384 79 79 ext. #8611, 93 389 30 50

  e.llevant@imspbdn.cat

Més informació:

Scroll to Top