Escola Can Barriga

Escola pública d’educació especial situada al barri de Bufalà de Badalona. Ens definim com a escola catalana i pública, inclusiva, laica, i respectuosa amb la pluralitat.

Atenem a alumnes amb necessitats educatives especials en l’etapa d’Educació Secundària i de Trànsit a la Vida Adulta, dels 12 als 21 anys.

Oferim

  • Una atenció educativa i ajustada a cada alumne/a i família de la nostra escola.
  • Recursos educatius i serveis específics de logopèdia i fisioteràpia que promouen el desenvolupament acadèmic, personal i social de l’alumnat.
  • Una proposta educativa amb una estreta relació amb l’entorn, basada en la participació de l’alumnat en les activitats socials i culturals de la nostra ciutat.

Som Escola Verda i compromesa amb la ciutat, adherida a la Xarxa d’Escoles verdes i sostenibles de Badalona, i membre actiu del Consell d’Infants de Badalona.

Des del 2010 treballem de forma activa per a la inclusió educativa d’alumnes amb necessitats especials, matriculats a centres docents ordinaris de Badalona.

Requisits d'accés

  • Disposar del dictamen de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic i la resolució del Departament d’Educació.
  • Requisits d'acord amb les normes de preinscripció i matriculació d'alumnes als centres docents públics i privats concertats.

Ubicació i contacte

   Av. Martí Pujol, 457-459 / Carrer Xaloc s/n
08917 Badalona

  93 384 79 79 ext. #8621, 93 397 71 81

  e.can.barriga@imspbdn.cat

Més informació:

Scroll to Top