Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)

Servei d'intervenció en el marc de la protecció dels menors, format per un equip de professionals del treball social, de la psicologia, de la pedagogia i de l’educació social.

Les nostres funcions són l'atenció als infants i adolescents en situació d'alt risc social o desemparament, en el marc de la prevenció i l'assessorament, l'estudi, i el seguiment i suport a les famílies i els menors afectats.

Intervenim en la franja d'edat que va dels 0 als 18 anys.

EAIA_foto-servei

Requisits d'accés

Els menors atesos en aquest servei ho són a sol·licitud de les Unitats d’Atenció Territorial de la ciutat (SBAS) o de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).

Ubicació i contacte

   Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA)

  93 384 79 79 ext. #8251, 93 464 03 78

  eaia@imspbdn.cat

Scroll to Top