Membres del Consell d’Administració

Rubén Guijarro Palma    
Teresa González Moreno 
Miguel Jurado Tejada   
Florencia Badia Avinyo 
José A. Lara Olivera   
David Guerrero Ferriz  
Núria Sabater Famadas  
Francesc Castillo Campoy
Francesc Ribot Cuenca  
Matilde de Monte Arroyo    
David Torrents i Mingarro

Amb veu però sense dret a vot:

Olga Ruesga Fernández  
Remedios Hijano Cruzado
Jordi Pérez Cano

Assessors:

Vanessa Monterroso Fernández
Noemí Vicente Velasco
Francisco Daniel Arellano Correa
Milka Molins Pérez
Alcalde president
Vicepresidenta
Partit Popular
Partit Popular
Partit dels Socialistes Catalunya
Guanyem Badalona en comú
Guanyem Badalona en comú
ERC
ERC
En Comú Podem
Junts per CatalunyaGerenta
Secretària delegada 
Secretari suplent (Per delegació per Res. 26/09/2018)Cap de gestió economicofinancera
Cap de gestió jurídica
Comitè Personal escoles educació especial
Comitè Personal centres de l'IMSP

 

Scroll to Top