Unitat d’escolarització compartida ASUEC

Recurs educatiu adreçat a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) situat al barri de Llefià de Badalona. Ens definim com a escola catalana i pública, inclusiva, laica, i respectuosa amb la pluralitat.

Atenem a alumnes matriculats als Instituts d’Ensenyament Secundari (IES) de Badalona, nois i noies de 14 a 16 anys que presenten importants dificultats d’adaptació a l’entorn escolar i absentisme, sovint degut als seus problemes de conducta.

Donem l’oportunitat al nostre alumnat d’adquirir aprenentatges socials i de treball, de manera voluntària i fora del context  escolar ordinari.  Creiem que les activitats pràctiques en grup, basades en els interessos i demandes dels nois i noies,  són clau pel seu desenvolupament personal i procés d’adaptació.

Actualment, oferim tallers d‘Imatge/Estètica, Fusteria i Art. A banda d’això, treballem els coneixements escolars instrumentals bàsics.

Requisits d'accés

  • Disposar de la resolució del Departament d’Educació.

Ubicació i contacte

   Av. Doctor Bassols, nº 62
08914 Badalona

  93 384 79 79 ext. #8641, 93 399 59 11

  aula.suport@imspbdn.cat

Scroll to Top