XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad

05/04/2022

Els dies 16, 17 i 18 de març tres professionals de l’escola Llevant han assistit a les XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad, organitzades per l’Instituto Universitario de Integración a la Comunidad de la Universitat de Salamanca, amb el lema Qualitat de Vida i suports: El poder de l’evidència.

‍Els objectius del Congrés han estat:

– Proporcionar una trobada de caràcter pluridisciplinari a professionals que treballen i investiguen en el camp de la inclusió educativa, laboral i comunitària.

– Difondre els avenços en el coneixement científic i innovacions en l’àmbit de la discapacitat.

– Desenvolupament i transferència d’investigació rigorosa i de pràctiques professionals basades en evidències.

– Proporcionar propostes de canvi i millora de programes, centres i organitzacions.

 

Les professionals de l’escola Llevant conjuntament amb en David Simó de la Universitat Ramon Llull Blanquerna, han presentat un pòster fruit d’una recerca que s’ha realitzat durant aquest curs escolar. L’article on s’explica el mètode i els resultats d’aquesta recerca s’ha publicat a la revista espanyola sobre discapacitat intel•lectual “Siglo Cero”

Millorant el context: impacte en l’ocurrència de les conductes problemàtiques.
Elina Lizondo, Pilar Raja, Maria del Mar Borràs i David Simó.
CEE Llevant i Universitat Ramon Llull Blanquerna.

Investigacions recents evidencien com diferents estratègies universals poden tenir un impacte en el rendiment dels alumnes i, concretament, en la millora de la conducta problemàtica. Organitzar el context, proporcionar feedback positiu o estructurar la sessió de treball són estratègies altament significatives. Aquest estudi explora l’impacte de l’ús de diferents estratègies universals sobre
l’ocurrència de les conductes problemàtiques manifestada per alumnes amb discapacitat intel•lectual escolaritzats en un centre d’educació especial.

Mètode. En aquest estudi hi han participat 5 alumnes amb discapacitat intel•lectual que estan escolaritzats al centre d’educació especial Llevant, Badalona. Aquesta escola ha estat treballant la implementació del Suport Conductual Positiu a nivell de centre en els darrers anys. Per avaluar l’impacte de la intervenció mitjançant la implementació de l’ensenyament de les expectatives conductuals s’ha realitzat un disseny ABAB. A més, un cop finalitzada la intervenció s’explora la validesa social de la dita intervenció realitzada considerant les perspectives dels professionals que l’han implementada, així com dels alumnes que hi han participat.

Resultats. Els resultats de la intervenció realitzada mostren una diferència clara entre les diferents fases del disseny. En aquelles fases (fase A) en què no s’estaven ensenyant les expectatives conductuals ni reforçant positivament les conductes apropiades, la freqüència de les conductes problemàtiques és més gran que en les fases on s’implementen (fase B).
Conclusions. Introduir intervencions universals a les praxis educatives s’erigeix com una eina altament interessant. Sens dubte, l’ús d’intervencions centrades en el Suport Conductual Positiu a nivell de centre s’ha de fomentar a les escoles; ja siguin d’educació especial o ordinària.

Ha estat una experiència molt profitosa que ens ha aportat elements de reflexió valuosos sobre la transformació de les pràctiques habituals en l’àmbit de la discapacitat.

 

Escola Llevant

Scroll to Top