Projecte de Treball, Talent i Tecnologia: Taula Armoni

08/09/2022

La Residència Can Bosch participa actualment en un projecte de Qualificació Professional en Competències Tecnològiques a Treballadors en l’àmbit d’atenció a persones amb discapacitat, mitjançant l’ús i aplicació de la Taula Armoni.

La Taula Armoni és un sistema d’estimulació cognitiva per a persones amb discapacitat. Aquesta estació formada per dues pantalles serveix per a l'estimulació, l'avaluació cognitiva i el seguiment de persones amb discapacitat intel•lectual i/o motriu, mitjançant activitats personalitzades.

Mitjançant diverses activitats els usuaris i usuàries poden gaudir de l'oci i alhora que potencien les habilitats cognitives, treballant i avaluant 11 funcions cognitives.

Quant a les activitats, disposa de 38 activitats diferents, totalment personalitzables per la persona en funció de les capacitats, les motivacions i les necessitats de cada usuari.

Des de l’Institut de Robòtica per la Dependència (IRD) es promou la investigació i la innovació en el camp de la robòtica per millorar la qualitat de vida de les persones dependents, la de les seves famílies i la dels professionals que els ofereixen suport.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a les noves tecnologies de les empreses públiques i privades que actuen en el sector dels serveis assistencials, s’implementa aquesta acció formativa. Les accions que es fan són, en primer lloc, la instal•lació de la Taula Armoni al centre per tal de fer a continuació la formació i experimentar amb el seu ús. Aquesta formació és impartida per una persona experta en el disseny i funcionament de la Taula Armoni per a l’aplicació pràctica.

Durant la formació, es fa un seguiment i posterior retorn de l’experiència per tal de poder fer una avaluació de l’eina com a digitalització del sector i millora en el camp de l’assistència a les persones.

Un cop feta la formació i posada en pràctica la utilització de la Taula Armoni, valorarem el projecte que ben segur que és i serà molt profitós per a tots i totes les residents.

 

Mireia Gratacòs Casas
Fisioterapeuta de la Residència Can Bosch i SFAEO

Documents

    Scroll to Top