Ponència sobre Suport Conductual Positiu

17/06/2021

El passat divendres dia 7 de maig de 2021 l’Escola Maregassa vam poder participar com a ponents a la sessió formativa del Grup d’Investigació d’Educació Especial (GIEE) sobre la implementació del Suport Conductual Positiu "Implementació del SCP a nivell de centre - Compartim experiències!!!".

Vam compartir l’experiència viscuda durant els darrers anys fins al moment actual sobre el procés d’implementació del SCP al nostre centre. La ponència es va basar en QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ ESCOLAR (QAE) el qual mesura l’avaluació de la fidelitat del SCP i mostra un bon nivell de fiabilitat, validesa i sensibilitat als canvis conductuals. Concretament l’aplicació del QAE permet:

1. Avaluar les característiques del SCP que s’apliquen a l’escola.
2. Determinar els objectius anuals del Suport Conductual Positiu.
3. Avaluar els esforços continuats dirigits cap al suport conductual escolar
4. Dissenyar i revisar els procediments sempre que sigui necessari.
5. Comparar, cada any, els esforços dirigits a l’eficàcia del Suport Conductual Positiu

L’experiència de preparar i compartir la ponència va ser molt enriquidora, ja que va suposar fer una parada per revisar i reflexionar sobre les nostres praxis, a més a més vam poder comptar amb la participació activa del claustre fent petits vídeos que mostraven de manera vivencial el que explicàvem sobre el QAE.

Sheila Cecilia

Scroll to Top