Placeholder_Noticia

Nou projecte d’aprenentatge i servei a Can Barriga

28/10/2021

L’escola Can Barriga ha posat en marxa el Projecte Activi-TACs en Xarxa, un nou projecte d’aprenentatge i servei, que iniciem gràcies a la col•laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari i el Punt Òmnia de Bufalà. Aquesta nova experiència vol posar en valor la força del treball en xarxa per generar contextos de cooperació i aprenentatge, en aquest cas concret, un context que ajudi a millorar la competència digital dels diferents sectors de la comunitat educativa:  alumnes, professionals, famílies, etc.

El projecte es comença a gestar en un context de pandèmia que posa en evidència la importància de les eines digitals com a instruments per mantenir la vinculació dels alumnes amb l’escola i els seus mestres i també per garantir la continuïtat de la seva formació en alguns aspectes fonamentals. Així mateix,  es posa de manifest la important bretxa digital que pateixen algunes famílies, i també la necessitat de formació, en aquesta matèria, dels equips docents per extreure’n el màxim rendiment a les noves tecnologies de l’aprenentatge i el  coneixement. El Projecte Activi-TACs en Xarxa es proposa facilitar l’accés a les noves tecnologies als diferents actors de la comunitat educativa, posant èmfasi en la seva incorporació, en el treball a les aules i en la relació escola- família.

Les eines digitals, entre altres coses, afavoreixen la personalització de l’aprenentatge, el treball autònom dels alumnes i també milloren la participació de les famílies en la vida del centre. En aquest sentit, el projecte esdevé d’una banda, un observatori per detectar aquelles eines digitals que puguin aportar  valor educatiu i que s’adaptin millor a les necessitats de la nostra població i de l’altre, un espai de creació de propostes de treball interactives susceptibles de ser implementades en les diferents etapes educatives.

D’altra banda, el vessant de servei que comporta un projecte d’aquestes característiques consistirà a compartir amb les escoles de l’entorn les activitats d’aprenentatge i les propostes de treball que sorgeixin fruit del treball del grup de formació.

Volem agrair al Pla de desenvolupament comunitari i a Punt Òmnia el seu suport i col•laboració i esperem que el treball iniciat ens obri les portes a altres projectes.

Manel Merino Garcia
Director de l’escola Can Barriga

Scroll to Top