L’Escola Maregassa implementa el Programa Ax3

16/06/2023

Enguany a Maregassa hem desplegat un programa anomenat Ax3 conformat per tres unitats didàctiques diferents. Aquesta iniciativa neix arran de la voluntat de donar resposta a una necessitat compartida per un gruix considerable d’alumnes: aconseguir guanyar confiança en ells mateixos.

Amb voluntat d’intervenir en aquesta situació es van organitzar tres grups, cadascun amb un propòsit i amb un professional com a referent. Al primer grup es va implementar una unitat didàctica per millorar l'autoestima, al segon grup una unitat per millorar l’autoimatge, i, finalment, el tercer grup es va establir per acompanyar el tancament de l’etapa dels alumnes en qüestió a l’Escola Maregassa.

Tot seguit ens plau compartir amb vosaltres un petit resum de cada unitat, que han tingut una valoració molt positiva per part de tots els alumnes i professionals implicats.

Arreveure

Els alumnes que finalitzen la seva formació a l'escola transiten pel procés de tancament d’una etapa a les seves vides. Aquesta situació  sovint els neguiteja i els provoca inseguretat. Tot plegat parlem d'un procés de dol, una resposta natural enfront d’una separació o pèrdua que cada persona afronta segons les seves particularitats personals i socials.

Quan parlem del dol, no hem de pensar únicament en la mort, sinó que hem de ser conscients que existeixen altres situacions o causes que fan que les persones puguem passar per diferents tipus de dol, com ara el tancament d'etapa a Maregassa i el canvi de servei que això comporta.

Autoestima

L'educació emocional té com a objectiu el desenvolupament de la persona d'una manera integral. A més, aspira a capacitar  l'alumnat de coneixement i competències emocionals que li permetin afrontar la vida tant personal com professional amb èxit i augmentar el seu benestar.

En el nostre context educatiu s'han observat mancances que dificulten el desenvolupament d'una bona autoestima i, en conseqüència, les relacions interpersonals.

Autoimatge

Per tal d'assegurar una imatge ajustada a la seva edat i interessos, cal que els nostres alumnes aprenguin a reconèixer, acceptar i respectar les característiques pròpies i les alienes. A més, haurien de poder identificar, acceptar críticament i construir la pròpia identitat, desenvolupant l'autoestima en tots els àmbits de la personalitat tot ajustant la imatge que volen projectar per aconseguir els seus objectius personals.

 

Sheila Cecilia

Psicòloga Educativa Maregassa

 

 

Scroll to Top