Formació de l’Estratègia Digital de Centre

16/02/2023

A Can Barriga, igual que la resta d’escoles de l’IMSP, estem duent a terme la formació interna sobre l’Estratègia Digital de Centre (EDC).

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

Aquesta formació té per finalitat la concreció d'un pla estratègic digital de centre, que haurem d'implementar a partir del curs 23-24.

 

Bernat Maristany
Mestre, Escola Can Barriga

Scroll to Top