Placeholder_Noticia

Els professionals de les residències municipals de Badalona es formen per treballar seguint el paradigma d’atenció centrada en la persona

23/07/2021

Durant els mesos de maig i juny els treballadors han rebut cursos sobre l’Atenció Centrada a la Persona (ACP) i Planificació Centrada a la Persona (PCP)

El nou model aposta per una organització de les cures que permeti donar resposta a les necessitats i preferències de les persones cuidades

Els professionals de les residències municipals de Badalona per a gent gran i persones de diversitat funcional han rebut durant els mesos de maig i juny diverses formacions per treballar seguint el paradigma d’atenció centrada en la persona. Concretament, els treballadors s’han instruït en l’Atenció Centrada a la Persona (ACP) i Planificació Centrada a la Persona (PCP) amb l’objectiu d’aplicar en els centres un nou model que aposta per una organització de les cures que doni resposta a les necessitats i preferències de les persones cuidades. Els centres on es treballarà amb el nou paradigma són la Residència d’avis Can Bosch, el Servei d’Habitatge Josep Padrós, la Residència per a Persones amb Discapacitats Física i la Llar Residència de Salut Mental de Sant Roc.

Per aplicar el nou model, els treballadors han de posar al centre de l'atenció a l'usuari del servei, ja que l’aspecte clau és tractar a les persones com a individus, tot fomentant els seus drets com a ciutadans i acceptant que cada persona té una trajectòria i personalitat úniques i uns recursos personals, familiars i socials concrets. A la vegada, és imprescindible que adoptin la perspectiva de la persona atesa i reconeguin que tota vida humana es fonamenta en relacions, fet que implica entendre que les persones que reben les cures necessiten un entorn social enriquit que compensi les seves limitacions i promogui les oportunitats de creixement personal. D’acord amb aquestes idees, els principals valors que defineixen el nou model són la dignitat i el respecte, la informació compartida, la participació i la col·laboració.

Els models d’ACP advoquen per treballar amb els professionals per ajudar-los a connectar emocionalment amb les persones ateses, a fi de garantir una bona actitud vers la persona cuidada. Així, la formació continuada i el reconeixement dels professionals són essencials. A més, es necessita la implicació dels professionals en els processos de decisió i una organització de les cures que permeti donar resposta a les necessitats i preferències de les persones cuidades.

Un cop rebudes les formacions, per tal d’implementar el nou model basat l’Atenció Centrada a la Persona i la Planificació Centrada a la Persona en els centres municipals es constituirà un grup promotor a cada residència, format per professionals, per estudiar la situació i els canvis que s’han d’aplicar inicialment. Cal destacar que aquest és un model actiu, en constant revisió, ja que són els residents els que determinaran aquesta revisió segons les seves necessitats, peticions i projectes.

Ajuntament de Badalona, 22 de juliol de 2021

Scroll to Top