El Suport Conductual Positiu a les Escoles d’Educació Especial

06/06/2024

En la trajectòria de les nostres escoles d'educació especial s'ha donat èmfasi, i l'evidència ho corrobora, a l'aplicació del sistema de Suport Conductual Positiu (SCP), el qual adequa els entorns i dona resposta a les necessitats dels nostres alumnes. El SCP facilita reduir la conducta problemàtica i ensenya la conducta esperada.

L’aplicació dels nivells de suport diferenciats (mesures universals, addicionals i intensives) és una perspectiva per aconseguir la inclusió i assegurar l’accés, la participació i l’aprenentatge de tots els alumnes.

El SCP suposa modificar els entorns i reconèixer positivament la conducta acadèmica o psicosocial desitjada amb la finalitat de generalitzar-la i mantenir-la.

Enguany, i seguint el treball del curs passat, les tres escoles estem participant del seminari que ofereix DINCAT on formem part d’una proposta formativa que implica la implementació d’una de les estratègies de baix impacte que el SCP proposa, concretament l’elogi específic. 

Amb relació a aquesta estratègia cal dir que, a diferència de l'Elogi general, que implica l'ús de declaracions breus i imprecises que no comuniquen amb claredat, l'Elogi específic suposa la descripció concreta i inequívoca de la conducta que volem reforçar. La recerca indica que, si s'aplica aquesta estratègia a la rutina de l'aula, els resultats en la conducta dels alumnes són millors.

Valorem positivament poder continuar treballant i implementant noves estratègies en la nostra pràctica diària com a docents. Ampliar i transformar les mirades a partir d’evidències científiques que avalen les bones pràctiques i milloren la conducta dels nostres alumnes fent entorns més amables i acollidors. 

Sheila Cecilia Astasio

Psicòloga CEE Maregassa

Scroll to Top