Placeholder_Noticia

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç durant el mes d’octubre reprèn part de l’activitat grupal

07/10/2021

Durant aquest mes d’octubre el CDIAP reprèn part de l’activitat grupal aturada per la pandèmia de la COVID19.

Des de l’1 d’octubre de 2021, hem reprès l’activitat de psicomotricitat terapèutica en petit grup dins de l’atenció integral en el CDIAP.

Realitzem 4 grups d’edats compreses entre els 2 i els 4 anys i dirigits per dues terapeutes, aquests grups es fan a les instal•lacions que té el CDIAP a Llefià, al mòdul de l’Escola Baldiri Reixac.

La finalitat de la pràctica psicomotriu és contribuir al desenvolupament harmònic i integral de l’infant tenint en compte totes les seves capacitats motrius, intel•lectuals, afectives i socials.

Amb aquesta dinàmica relacional volem acompanyar-vos en el viatge de créixer i sorprendre’ns compartint vivències i emocions.

En el petit grup volem fomentar que siguin capaços de valorar el seu propi cos i el dels altres, que tinguin seguretat i confiança en si mateixos i millorin la seva autonomia personal i les seves capacitats d’expressió i comunicació.

Aquests grups estan dirigits per les dues fisioterapeutes,una psicòloga, i una monitora de suport.

També iniciarem el Grup de Llenguatge, aquest el realitza una logopeda, a les instal•lacions de Creu Verda.

Des del 2017 es realitzen els Grups de Llenguatge, aquests estan pensats per a atendre nens que presenten un retard important de llenguatge expressiu, amb poc lèxic per l’edat, construcció de frase molt simple i pocs recursos comunicatius, degut principalment a causes ambientals (poca estimulació, sobreprotecció…). Generalment presenten una important inseguretat i a vegades dificultats per contenir-se, escoltar i atendre.

Està pensat com a eina inicial per ajudar-los a perdre inhibició, relacionar-se amb iguals que presenten unes dificultats semblants a les pròpies i a adquirir progressivament més competències en el llenguatge oral.

S’han elaborat protocols específics de mesures higièniques de prevenció de la COVID-19, seguint les indicacions de la Guia d’actuacions dels CDIAPS, en el context de la pandèmia per SARS-CoV2, actualització setembre-octubre 2021.

Núria Eixarch
Directora CDIAP

Scroll to Top