Escola oberta a les famílies

06/05/2024

Un dels principals objectius de l’escola és reforçar les famílies com a principal referent educatiu  del seu fill/a.  Per això,  és necessari  dur a terme un treball conjunt escola/famílies que permeti una acció coherent i coordinada. Tots compartim un mateix objectiu: l'èxit educatiu de l'alumnat.

Apostem perquè se sentin  part d'un projecte per establir vincles i crear sinergies entre la família i l’escola. Les famílies poden participar en espais formals de col·laboració amb el centre a través del consell escolar, que permeten compartir objectius  i construir iniciatives educatives en un projecte comú.

D'altra banda, els espais informals de relació són també espais idonis per incentivar la participació de les famílies, com la festa de fi de curs.

Una aposta de l’escola amb les famílies és  la col·laboració en espais educatius, dins l'aula. Acompanyades pels docents, aquestes col·laboracions permeten a les famílies implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i fomentar la reflexió conjunta.

Per aquest motiu,  aquest curs hem convidat les famílies a que siguin les  protagonistes. Els hem proposat que preparin una activitat  perquè la puguin implementar a l’aula dels seus fills/es.

Les activitats que han fet les famílies aquest curs són:

Al  PFIE de comerç van presentar una sessió de relaxació i una activitat de llenguatge de signes.

Al  PFIE d’Hoteleria van dirigir una sessió de zumba i ens van convidar a un te marroquí.

Al  PFIE  d’Oficina i Gestió van explicar les tasques que realitza una administrativa dins la seva empresa.

 

Judit Munner

Escola Maregassa

Ir arriba