Qui som


 

LLars Residències per a Persones amb Discapacitat Psíquica

 

SH  Josep Padrós, C/ Mossen Anton Romeu  

A/e: s.h.josep.padros@imspbdn.cat

  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  •