Qui som


 

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

 

SAIJ Creu Verda  


És un centre d’atenció als infants amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los, des del moment de la concepció i, com a màxim, fins que compleixin sis anys, i a llurs famílies.

Es prioritza l’atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, d’acord amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP. (DECRET 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç).

Aquesta atenció es fa des de diferents àmbits, com ara el familiar, el sanitari, l’educatiu, el social i altres, per procurar un tractament global, integrat i coordinat.

Requisits d’accés
Qualsevol ciutadà de Badalona, Montgat i  Tiana