Notícies


12/12/2018
Procés de selecció, concurs oposició lliure, per a cobrir temporalment un lloc de treball d’assessor jurídic, a través d’un contracte de relleu.
Més informació