El Consell d'Administració

 

 


Membres del Consell d'Administració

 

Mandat del 13 de juny de 2015 aql 20 de juny de 2018

  Amb veu i vot:  
  M. Dolors Sabater Puig Alcaldessa presidenta
  Francesc Ribot Cuenca Vicepresident, fins al 18 de gener de 2018
  Agnès Rotger Dunyó Vicepresidenta, fins al 18 de gener de 2018
  Sonia Egea Pérez GM Partit Popular
  Joan Walter Fibla GM Partit Popular
  Fàtima Taleb Moussaoui GM Guanyem Badalona en Comú
  Teresa González Moreno GM Partit Socialista
  José Antonio Lara Olivera GM Partit Socialista
  Josep Pera i Colomé GM Convergència i Unió
  Aïda Llauradó Álvarez  GM ICV – EUiA
  Manel Sorribas i Arenas GM ERC-Avancem-MES
  Elissalina Josefina Bastardo Encarnación GM Ciutadans-Ciudadanos, fins al 23 d’abril de 2018
  Àngeles Urrutia Alonso GM Ciutadans-Ciudadanos, des del 23 d’abril de 2018
     
  Amb veu però sense dret a vot:  
  Marti Rovira Guardiola Gerent
  Roser Leva Lara Secretaria delegada
  Núria Granados Prieto Secretaria delegada suplent
  Vanessa Monterroso Fernández Assessora
  Noemí Vicente Velasco Assessora
  Gisela Alonso Suñol Comitè personal escoles educació especial
  Maria Dolores Morales Molina Comitè personal centres de l’IMSP

 

Mandat a partir del 20 de juny de 2018

  Amb veu i vot:  
  Alejandro Pastor López   Alcalde president, des del 4 de juliol de 2018
  Teresa González Moreno   Vicepresidenta, des del 4 de juliol de 2018
  Sonia Egea Pérez GM Partit Popular
  Joan Walter Fibla GM Partit Popular
  Fátima Taleb Moussaoui GM Guanyem Badalona en Comú
  M. Dolors Sabater Puig GM Guanyem Badalona en Comú, des del 31 de juliol de 2018
  Joan Carles Lacruz GM Partit Socialista, des del 4 de juliol fins el 14 de novembre de 2018
  José Antonio Lara Olivera GM Partit Socialista, fins el 31 de juliol. Nomenat de nou el 14 de novembre de 2018
  Manel Sorribas i Arenas GM ERC-Avancem-MES
  Aïda Llaurado Álvarez GM ICV – EUiA, fins al 14 de juliol de 2018
  Faustino Marin Penya GM ICV – EUiA , des del 14 de juliol de 2018
  Josep Pera i Colomé GM Convergència i Unió
  Angeles Urrutia Alonso GM Ciutadans-Ciudadanos
     
  Amb veu però sense dret a vot:  
  Martí Rovira Guardiola Gerent, fins el 30 de setembre de 2018
  Eduard Canet Ros Gerent, del 1 al 8 d'octubre de 2018
  Olga Ruesga Fernández Gerent, des de l'1 de novembre de 2018
  Gemma Martínez Platero Secretaria delegada, des del 26 de setembre de 2018
  Roser Leva Lara Secretaria delegada, fins el 26 de setembre del 2018
  Núria Granados Prieto Secretaria delegada suplent,  fins el 26 de setembre del 2018
  Jordi Pérez Cano Secretari delegat suplent, des del 26 de setembre de 2018
  Vanessa Monterroso Fernández Assessora
  Noemí Vicente Velasco Assessora
  Gisela Alonso Suñol Comité personal escoles educació especial
  Maria Dolores Morales Molina Comité personal centres de l'IMSP