Introducció

 

L’any 2018, l’Institut Municipal de Serveis Personals ha ajudat a un total de 8.859 persones. És una xifra que ens fa sentir orgullosos i ens empeny a treballar encara més, ja que l’objectiu del conjunt de les activitats de l’IMSP és el de créixer de manera sostenible com a organització prestadora de serveis públics. Aquesta atenció s’ha donat a partir dels serveis educatius, residencials, d’infància, d’inserció sociolaboral i de serveis comunitaris.

Els objectius de l’IMSP es desenvolupen a través de dos eixos. El primer, sobre l’atenció integral, entesa com un model que aposta per centrar-se en les necessitats i demandes dels usuaris. I un segon, que és el treball en xarxa, generant aliances amb entitats i institucions que afavoreixen la cooperació en projectes comuns que ens permeten reforçar la relació amb l’entorn per poder prestar una millor atenció.

Des de cada servei, uns 280 professionals conformen equips que comparteixen coneixements, participen en les propostes d’objectius a aconseguir com a organització i acorden actuacions a dur a terme per tal de millorar el servei que presten. La seva tasca és imprescindible per tal que l’IMSP continuï donant les millors garanties.


Àlex Pastor López

Alcalde president