Persones ateses

 

 


Aquest any 2018, a l’Institut hem prestat servei a un total de 8.859 personesServeis Educatius

Hem prestat serveis educatius a 254 alumnes:

  - 150 Infants i joves amb discapacitats entre 3 i 18 anys, en la seva etapa escolar obligatòria.  
  - 68 Nois i noies de 16 a 20 anys en la seva etapa de formació professional especial.  
  - 17 Nois i noies de 14 a 16 anys amb alt risc d’inadaptació escolar i social.  
  - 19 Nois i noies, entre 6 i 16 anys, matriculats en centres ordinaris d’educació primària que precisen suport en fisioteràpia.    


Serveis Residencials i Centres de Dia

Hem prestat serveis residencials o de centre de dia a 281 persones:

  - 178 Persones més grans de 65 anys: 129 persones en els serveis residencials i 45 persones en els centres de dia.  
  - 100 Persones amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals.  

Des dels serveis residencials també hem prestat el servei de menjador social a 3 persones.

 


Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

Hem prestat serveis a 1.531 infants i adolescents:

  - 987 Nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o que corren el risc de patir-ne, i a les seves famílies. (CDIAP)  
  - 411 Infants i adolescents, i a les seves famílies, en situació de risc social. (EAIA)  
  - 133 Pares i mares i als seus fills entre 0 i 3 anys. (Juguem Plegats)  


.
Plans de Desenvolupament Comunitari

5.925 persones s’han beneficiat directament dels Plans de Desenvolupament Comunitari en els barris de Pomar – Morera, Bufalà i Montigalà, La Pau i La Salut -  Llefià.

 Servei d'Inserció Social

524 persones amb discapacitats i amb risc d’exclusió social han estat ateses en el Servei d’Inserció Social.
Servei de Transport Adaptat Col·lectiu

Hem prestat el Servei de Transport Adaptat Col·lectiu d’accés als serveis d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats a 344 persones, 186 d’elles, ateses en serveis de l’IMSP i 158 ateses en altres serveis.